Sökning: "Therese Edberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Edberg.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om lärares arbete med och förhållningssätt till digitala verktyg i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Therese Edberg; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; digital competence; primary school; Swedish tuition.; Digitala verktyg; digital kompetens; lågstadiet; svenskundervisning.;

  Sammanfattning : This study presents, among other things, which working methods apply to digital tools in Swedish teaching that are most prevalent, what teachers think of that the curriculum was revised and if teachers in today's school have the digital skills needed to integrate digital tools into teaching. In addition, it is reported what advantages and disadvantages there are with using digital tools at the primary school. LÄS MER

 3. 3. Fyra väggar och jag : Patienters erfarenheter av smittskyddsisolering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linda Andersson; Edberg Therese; [2014]
  Nyckelord :Ensamhet; information; patienterfarenheter; smittskyddsisolering; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att smittskyddsisolering kan ha negativa effekter på patienters välmående. Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenheter av att vara smittskyddisolerade på ett sjukhus. LÄS MER