Sökning: "Therese Falck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Falck.

 1. 1. Lärares ledarskap : En kvalitativ studie om lärares ledarskap i relation till etablerade ledarskapsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Falck; [2020]
  Nyckelord :Leader; Leadershipstyle; teacher; Ledare; ledarskapsstilar; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och bidra med ökad kunskap om lärares ledarskapsstilargenom att jämföra med etablerade ledarskapsstilar.För att besvara syfte togs tre frågeställningarfram: Vad är lärares erfarenheter av ledarskap?Vilka ledarskapsstilar framkommer i intervjuer med lärare?Vilka fördelar och nackdelar med olika ledarskapsstilar framkommer i intervju med lärare?För att besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. ”JAG KÄNNER MIG ENSAM.” ANKNYTNINGENS BETYDELSE FÖR MÅENDE EFTER EN AVSLUTAD KÄRLEKSRELATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Falck Mikael; Gustafsson Therése; [2016]
  Nyckelord :Attachment; ASQ; HADS; Love; Ending of love relationsships; Anknytning; Kärlek; Kärleksrelationer; ASQ; HADS; Kärleksuppbrott; Avslutade kärleksrelationer; Mående; Depression; Ångest; Sakorientering; Relationsfixering; Distans; Tillit; Bifallsbehov; Kärleksnormer; Normer; Relationer; Kultur; Relationsnormer; Psykologi; Genus; Illouz; Bowlby;

  Sammanfattning : Forskning har visat på samband mellan mående och anknytningsstil efter avslutade kärleksrelationer. Personer som upplevt en avslutad kärleksrelation (N= 158) besvarade Hospital Anxiety and Depression Scale, Attachment Style Questionnaire samt bakgrundsfrågor om den avslutade relationen. LÄS MER

 3. 3. The aftermath of acquisitions: challenges after an acquisition. A case study on Food Inc’s acquisition of Bhojana

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Hanson; Karin Falck; [2011-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER