Sökning: "Therese Granqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Granqvist.

 1. 1. Förskolans utemiljö. En arena för barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Corbee; Therese Granqvist; [2011]
  Nyckelord :Förskola; Kontext; Lek; Material; Platser; Samspel; Styrning; Utemiljö;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att jämföra två förskolors utemiljöer och se hur barn och pedagoger samspelar där. Vi ville se i vilken omfattning barnen har tillgång till material och vilket material och vilka platser de var intresserade av. LÄS MER

 2. 2. Att stå på egna ben : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året som yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Therese Granqvist; Catrine Månsson; [2010]
  Nyckelord :new graduated nurse; experience; transition; reality shock; competence; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; övergång; verklighetschock; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år examineras över 4000 sjuksköterskor i Sverige. De blivande sjuksköterskorna beskriver rädsla och stress relaterat till den kommande yrkesrollen, men känner sig ändå redo för yrkeslivet. Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året som yrkesverksamma. LÄS MER