Sökning: "Therese Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Therese Håkansson.

 1. 1. A Search Tool for Pedagogical Techniques and Supportive Technical Aids

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therese Faronius Hofmann; Julia Helstad; Linda Håkansson; Henrik Thorsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teaching pedagogically has been found to be crucial for students' learning. There are hundreds of technical aids that are developed with the aim to facilitate the use of different pedagogical techniques, but only a small collection of these are used at Uppsala University. LÄS MER

 2. 2. Barn med glaukom : Vad innebär det för familjen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Håkansson; Therese Svensson; [2018]
  Nyckelord :children; family; glaucoma; quality of life; barn; familj; glaukom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Glaukom är en kronisk ögonsjukdom och är den vanligaste orsaken till blindhet bland barn. Hela familjen drabbas när ett barn insjuknar i glaukom. Syftet med studien var att belysa vad det innebär för familjen när ett barn drabbas av glaukom. LÄS MER

 3. 3. Real-time marketing effects on brand in social media

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Therese Bengtsson; Daniel Håkansson; [2015]
  Nyckelord :RTM; newsjacking; brand equity; brand awareness; content; engagemen;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to investigate whether RTM-advertising is a more effective and attractive way of creating social media content compared to traditional social media marketing, and if so, provide insights on what makes it successful. The objective is also to get a greater understanding if such real-time marketing may affect the consumers’ perception of a brand due to the lack of time to consider the content of the marketing message. LÄS MER

 4. 4. Hur kan formativt arbetssätt och aktiv elevmedverkan gynna matematikutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Håkansson; [2015]
  Nyckelord :aktiv elevmedverkan; formativt lärande; individualisering; matematikutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur kan formativt arbetssätt och aktiv elevmedverkan gynna matematikutveckling? Författare: Jessica Håkansson Typ av arbete: Examensarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå Antal sidor: 42 Handledare: Therese Vincenti Malmgren Examinator: Magnus Erlandsson Problemområde: Löwing har genomfört en studie gällande matematikundervisningen i svenska skolor och kommit fram till att ”de flesta lärare valde att låta eleverna arbeta på egen hand styrda av en lärobok eller ett arbetsmaterial. Någon individualisering i meningen att anpassa innehållet till elevernas förkunskaper och förmåga förekom inte. LÄS MER

 5. 5. Vegetarisk kost och dess påverkan på den orala hälsan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Therese Dahl; Terese Håkansson; [2014]
  Nyckelord :Vegetarisk kost; Vegetarisk kost saliv; Vegetarisk kost karies; Vegetarisk kost abrasion; Vegetarisk kost erosion; Vegetarisk kost parodontalt; Vegetarisk kost oral hälsa;

  Sammanfattning : Många faktorer påverkar den orala hälsan, däribland kosten. Idag finns många olika kosttyper samt livsstilar, och något som ökar i Sverige är den vegetariska kosthållningen. Syftet med denna litteraturstudie är därför att kartlägga vilken inverkan vegetarisk kost har på den orala hälsan. LÄS MER