Sökning: "Therese Hallqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Hallqvist.

 1. 1. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan : Nio specialpedagogers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Therese Hallqvist Engman; Stina Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Personligt ombud : och deras möjligheter att utföra det trefaldiga uppdraget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Therese Hallqvist; [2009]
  Nyckelord :ombud; personligt ombud; trefaldiga uppdraget; psykiskt funktionshindrade; psykiatrireformen; gemenskap; delaktighet; offentliga organisationer; offentliga verksamheter; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att hjälpa psykiskt funktionshindrade att leva ett självständigt liv i samhället trädde 1995 sykiatrireformen i kraft och med den skulle livssituationen för psykiskt funktionshindrade förbättras och deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället öka. En strategi för att förbättra stödet till personer med psykiskt funktionshinder var att de skulle få stöd av ett personligt ombud. LÄS MER