Sökning: "Therese Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Therese Jonsson.

 1. 1. Turistaktörers anpassning till populärkulturturismens efterfrågan : En kvalitaiv fallstudie om Dubrovnik och Game of Thrones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Lovis Jonsson; Therese Onuoha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsförslag av en pocket park till Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellinor Jonsson; Therese Rombrant; Martina Selinder; [2018]
  Nyckelord :pocket park; grön stadsmiljö; hälsa; biologisk mångfald; fickpark; design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of alternative energy schemes for maximized electricity generation in a Cuban sugar mill

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Therése Mörk; Åsa Jonsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER