Sökning: "Therese Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Therese Josefsson.

 1. 1. Annonsblockerare och reklam på sociala medier : Konsten att nå ut till dem som inte vill nås

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Josefsson; Viktoria Sigerud; [2018]
  Nyckelord :Adblocker; advertisement; commercial; influencer; social media; Annonsblockerare; annonser; influencer; reklam; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av sociala medier som marknadsföringskanal har ökat under de senaste åren. Många företag använder i dagsläget sociala medier för att kommunicera med sina kunder och köpa annonsplatser på välbesökta domäner. LÄS MER

 2. 2. FYSISK AKTIVITET OCH SÖMN BLAND STILLASITTANDE ARBETARE : En kvantitativ studie bland medicinska sekreterare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin; Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin

  Författare :Ida Josefsson; Therese Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skyddet för patientens personliga integritet i ett system för sammanhållen journalföring : En rättsvetenskaplig undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Therese Josefsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel: Att nå Millennials i den digitala miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Malmberg; Therése Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; e-Word-of-Mouth; Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Millennials; Product Placement; Produktplacering; Sociala medier; Stealth Marketing; Twostep flow theory och Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Influencer Marketing är relativt nytt och ingen naturlig del av de flesta företags strategier. Däremot ökar det i popularitet. Detta innebär att företag behöver ett hjälpmedel, en slags nybörjarguide, för att förstå grunderna i Influencer Marketing på Instagram. LÄS MER

 5. 5. Challenges with Internet banking : What do users have most to complain about with Internet banking?

  L3-uppsats,

  Författare :Therése Josefsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER