Sökning: "Therese Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Therese Karlsson.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. The Use of Cryptocurrencies within International Investment Law : Is the Use Protected?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Therese Karlsson-Niska; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Eftervård för institutionsplacerade ungdomar : Övergången mellan institutionsvård och självständighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jönsson; Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionsvård; ungdomar; övergång; självständighet;

  Sammanfattning : Studien är genomförd med syftet att belysa problemområdet eftervård för institutionsplacerade ungdomar, utifrån professionellas erfarenheter och upplevelser. Studien har en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Mobiltelefonanvändande i kärleksrelationer En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Eriksson; Ronja Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mobile Phone Use; Interaction; Love Relationships;

  Sammanfattning : Nowadays people in a love relationship are bound to maneuver technology in their everyday life. It creates new patterns in the structure of how love relationships work. This qualitative interview study aims at investigating how couples in a love relationship experience how the interaction between them is affected by mobile phone use. LÄS MER

 5. 5. “Det hade varit enklare om vi haft samma huvudman.’’ : En kvalitativ intervjustudie om professionellas kunskaper och erfarenheter om samsjuklighet samt hur samverkan går till.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ida Karlsson; Therese Andersson; [2020]
  Nyckelord :Samsjuklighet; samverkan; behandling; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Studies syfte har varit att ta reda på hur yrkesverksamma inom socialtjänsten och missbruksvården förstår och resonerar kring människor som lever med samsjuklighet. Den metodologiska utgångspunkt som studien består av var en hermeneutisk ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER