Sökning: "Therese Larsson-Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Larsson-Berg.

  1. 1. Yoga är fantastiskt! Upplevelser, motstånd och motivation : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av yoga

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Therese Larsson-Berg; [2021]
    Nyckelord :yoga; women; altered states of consciousness; self-esteem; motivation; yoga; kvinnor; förändrade medvetandetillstånd; självkänsla; motivation;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate womens experience of yoga. The study applied a qualitative approach with thematical analysis. Six women in varying ages was interviewed and during the beginning of this study they participated in a yoga course. LÄS MER