Sökning: "Therese Laurila"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Laurila.

 1. 1. Yoga och identitet : en gammal tradition möter nutida utövare: en religionsvetenskaplig undersökning byggd på intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Laurila; [2008]
  Nyckelord :religionspsykologi; religionssociologi; yoga; Goa; yogautövare; identitet; förändrat medvetandetillstånd; nyandlighet; nya religiösa rörelser; religiös upplevelse;

  Sammanfattning : Min arbetshypotes under arbetet med denna undersökning var att yogautövare visst anser att de med yogans hjälp kan påverka och styra sin personlighet. Vidare var min gissning att de i allra högsta grad identifierar sig med yogan samt att de själva reflekterat över detta. LÄS MER

 2. 2. En smak av hinduism : ett undervisningsexperiment med integrativ religionsundervisning på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Laurila; [2008]
  Nyckelord :religionsdidaktik; hinduismen; religionsundervisning; integrativ pedagogik; pedagogisk modell; skolforskning; reflekterande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var:Att planera, genomföra samt utvärdera en alternativ undervisningsmodell i hinduism på gymnasienivå som syftar till att lära av och från religionen snarare än om.Att jämföra denna alternativa undervisningsmodell och sätta den i relation till tidigare och med mer traditionell undervisning av religion på gymnasienivå. LÄS MER