Sökning: "Therese Levin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Levin.

 1. 1. Daylighting in environmentally certified buildings. Subjective and objective assessment of MKB Greenhouse, Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Therese Levin; [2017]
  Nyckelord :daylighting; daylight factor; subjective assessment; self-administered questionnaire; Greenhouse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : What could be considered an adequate level of daylight in buildings has become a debated question in the Swedish building industry. The current daylight requirements are often found difficult to meet in practice, especially in combination with other requirements regarding energy use. LÄS MER

 2. 2. Bland biblar och heliga kor - om barn och unga som far illa inom den sociala barnavården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Stridh; Anja Ferhatovic; [2009]
  Nyckelord :social workers; Child welfare; maltreatment; children and youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Anja Ferhatovic and Therese Stridh Title: Among bibles and holy cows - about maltreatment of children and youth in child welfare. [translated title] Supervisor: Claes Levin Assessor: Eva-Malin Antoniusson The purpose of this study was to examine social workers experiences of maltreatment of children and youth in child welfare. LÄS MER

 3. 3. IDA Klimat och Energi - Ett lämpligt och användbart alternativ för noggrannare energiberäkningar på VVS GRUPPEN AB?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Therése Levin; [2007]
  Nyckelord :energiberäkning; IDA; Energi;

  Sammanfattning : I juli 2006 trädde BBR:s nya krav om byggnaders energiförbrukning ikraft, vilka jämfört medde tidigare kraven väntas medföra förändringar för hela byggprocessen vad gäller hanteringenav energifrågor. De hårdare kraven kommer bland annat i skepnad av ett nytt begrepp,”byggnadens specifika energianvändning”, ett begrepp som med stor förmodan kommer attställa både högre krav på utförande av energiberäkningar i ett tidigare skede avbyggprocessen samt med större noggrannhet. LÄS MER