Sökning: "Therese Liljekvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Liljekvist.

 1. 1. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER

 2. 2. Att leva med reumatoid artrit- en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Therese Ulmestig; Anna Liljekvist; [2005]
  Nyckelord :reumatoid artrit; kvinnor; upplevelser; smärta; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga patienter med diagnosen reumatoid artrit upplever att leva med sjukdomen. Metoden var litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar låg till grund, dessa granskades utifrån Polits m fl (2001) riktlinjer. LÄS MER