Sökning: "Therese Lindskog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Lindskog.

 1. 1. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 2. 2. En hjälpande hand - Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Egard Bengtsson; Åsa Lindskog; [2015]
  Nyckelord :Lässtrategier; matematik; mathematic literacy; problemlösningsstrategier; textuppgifter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLPHAH12 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt/2015 Titel: En hjälpande hand – Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik Författare: Anna Egard Bengtsson och Åsa Lindskog Handledare: Birgitta Lansheim Examinator: Therese Vincenti Malmgren Nyckelord: Lässtrategier, Matematik, Mathematic literacy, Problemlösningsstrategier, Textuppgifter Problemområde Utgångspunkten i vår studie är de nedåtgående läs- och matematikresultaten i svensk skola. I Lgr11 finns problemlösning nämnd både som en förmåga att utveckla och som ett centralt innehåll i matematik, men dagens matematikundervisning utgår i alltför hög grad från enskilt räknande i läroboken. LÄS MER

 3. 3. Dagbokens betydelse för intensivvårdspatienten. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Larsson; Sofia Lindskog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER