Sökning: "Therese Lindskog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Lindskog.

 1. 1. Föräldrars kännedom om skolsköterskans hälsofrämjande arbete. : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Therese Hjelström; Stina Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Participation; Parents; Health Promotion; School Nurse; Salutogenesis; Delaktighet; Föräldrar; Hälsofrämjande; Skolsköterska; Salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. I samarbete med föräldrarna kan de gemensamt främja god hälsa för barnet. LÄS MER

 2. 2. En hjälpande hand - Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Egard Bengtsson; Åsa Lindskog; [2015]
  Nyckelord :Lässtrategier; matematik; mathematic literacy; problemlösningsstrategier; textuppgifter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLPHAH12 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt/2015 Titel: En hjälpande hand – Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik Författare: Anna Egard Bengtsson och Åsa Lindskog Handledare: Birgitta Lansheim Examinator: Therese Vincenti Malmgren Nyckelord: Lässtrategier, Matematik, Mathematic literacy, Problemlösningsstrategier, Textuppgifter Problemområde Utgångspunkten i vår studie är de nedåtgående läs- och matematikresultaten i svensk skola. I Lgr11 finns problemlösning nämnd både som en förmåga att utveckla och som ett centralt innehåll i matematik, men dagens matematikundervisning utgår i alltför hög grad från enskilt räknande i läroboken. LÄS MER

 3. 3. Dagbokens betydelse för intensivvårdspatienten. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Larsson; Sofia Lindskog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER