Sökning: "Therese Lundahl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Lundahl.

 1. 1. Socialhållbarhet i webbforum : Hur påverkar deltagarna varandra genom interaktion   på Internet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Therese Lundahl; [2017]
  Nyckelord :social sustainability; trolling; programming discussions; web forums; online hostility; social hållbarhet; trollning; programmeringsdiskussioner; webbforum; onlinefientlighet;

  Sammanfattning : Trolling can affect a web forum and the social sustainability of a forum thread through an activity that leads to negative consequences for participants and participation. Trolling means posts with insults and attacks that are intended to provoke and irritate. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of monitoring systems and processes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Hedström; Sara Lundahl; [2016]
  Nyckelord :Network Operations Center; NOC; Network Management System; NMS;

  Sammanfattning : The focus of this Thesis has been to evaluate different monitoring systems and processes that are used by the Network Operations Center at TDC Sverige AB. The problem formulation involves (i) how the monitoring systems are used, (ii) how these work together, (iii) what processes are involved and (iv) how the systems and processes can be improved to benefit the Network Operations Center. LÄS MER

 3. 3. Litteraturens plats och läsningens betydelse i förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Lundahl; Therése Blennerup; [2014]
  Nyckelord :critical literacy; förskola; förskoleklass; litteracitet; litteratur; läsförståelse; läsning;

  Sammanfattning : Skolverket (2011) har visat på att svenska skolbarns läskunskaper sjunker. Syftet med vår studie är att undersöka litteraturens och läsningens plats i förskola och förskoleklass samt utifrån pedagogers föreställningar om litteratur och läsning få förståelse för vilken betydelse deras ställningstaganden har för barnens litteracitet. LÄS MER

 4. 4. Asymmetrier i samtalsmötet mellan handläggare och klient

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Asplund; Johanna Lundahl; [2014]
  Nyckelord :Samtalsmöten; asymmetrier; interaktion; institutionell; biståndsbedömning; klient;

  Sammanfattning : Samtalsmöten är en viktig del i människors kontakter med myndigheter. De sätt som dessa samtalsmöten sker på kan påverka den enskildes medverkan, kunskaper och utfall från dessa möten, på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Vad formar ungdomars attityd till rökning : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Therese Josefsson; Johanna Lundahl; [2010]
  Nyckelord :Adolescents; Attitude towards smoking; Peer pressure; Smoking; Tobacco; Attityd till rökning; Grupptyck; Rökning; Tobak; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen var att beskriva vad som formar ungdomars attityd till rökning. Metod:Sex kvalitativa intervjuer genomförds med ungdomar i åldern 14-15 år. Kategorier utarbetades genom analys av intervjuutskrifterna. LÄS MER