Sökning: "Therese Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Therese Lundgren.

 1. 1. Effekter av kortvarig fysisk aktivitet på kognitiva förmågor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lundgren Emil; Therese Toivanen Persson; [2019]
  Nyckelord :acute exercise; cognitive shifting; episodic memory; perceptual speed; kortvarig fysisk aktivitet; kognitiv skiftning; episodiskt minne; mentalt tempo;

  Sammanfattning : Quick work out sessions has been shown to improve students’ academic performance. Furthermore, certain cognitive functions have also been shown to improve academic performance. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar vuxna övervikts-och fetmadrabbade patienter i en viktnedgångsprocess? : En kvalitativ litteraturstudie från patient och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Emilsson; Louise Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Viktnedgång; viktnedgångsprocess; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stegrande globalt problem och dess följdsjukdomar riskerar att ge negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker är endast en del av de konsekvenser dessa tillstånd för med sig. LÄS MER

 3. 3. Skam, en skola om sexuella interaktioner : En en semiotisk innehållsanalys av norska webbserien Skams porträttering av sexuella interaktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Lundgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal for this study has been to examine how sexual interactions are portrayed in the norwegian Webb and TV-series Skam. It has been done by studying different elements that are included in a scene with sexual interaction. The scenes has been studied with semiotic content analysis from a multimodal perspective. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av dagliga livet efter en hjärtinfarkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jessica Lundgren; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Dagligt liv; Upplevelser; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse som kan ge kroniska men och inverka på hela livssituationen. Sjukdomen kan även ha betydelse för hur de drabbade väljer att leva sitt dagliga liv. Syftet var att beskriva personers upplevelser av dagliga livet efter en hjärtinfarkt. LÄS MER

 5. 5. Se mig som den individ jag är, inte som den smitta jag bär. : Upplevelsen av bemötande som MRSA-bärande person.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jonna Bernhardsson; Therese Lundgren; [2018]
  Nyckelord :MRSA; patient isolation; experience; patient; nursing staff; Nyckelord: MRSA; isolering; upplevelse; patient; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund:Redan på 1960-talet rapporterades det om antibiotikaresistens i form av meticillinresistenta staphylococcus aureus, MRSA. Denna grupp av bakterie är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sedan år 2000. Att MRSA är ett stort problem på sjukhus över hela världen beror på överdriven antibiotikaanvändning. LÄS MER