Sökning: "Therese Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Therese Lundin.

 1. 1. Psychic Reader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Therese Lundin; [2018-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När en personlig berättelse delas och möter andras erfarenheter blir det en del av ett kollektiv. Min ide var att samla personliga upplevelser med mer hypotetiska berättels­er för att skildra fenomen i vår samtid. Små saker som kanske inte betyder någonting men som vi vrider och vänder på för att skapa någon slags mening. LÄS MER

 2. 2. Stommen och grundens klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Therese Lundin; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Klimatfrågan har under de senaste åren bara blivit mer och mer aktuell, jorden värms upp och resurserna minskar. Det ställs numera krav på många områden att minska utsläpp och slöseri med resurser. LÄS MER

 3. 3. Att motiveras av prestation - En kvantitativ kartläggning av motivationsfaktorer baserat på prestation hos kvinnliga gymmotionärer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Therese Lundin; Elin Torstensson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Gym; Prestation; Motivation; Self-Determination Theory; Kvinnliga gymmotionärer;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har gym som arena blivit en attraktivare plats att utöva sin fysiska aktivitet.Från början av 1970-talet blev befolkningen mer hälsomedvetna och tog de positiva effekterna av träning på allvar. Det är även på senare tid som allt fler kvinnor börjat söka sig till gymträning, som förr i tiden skapades för män. LÄS MER

 4. 4. Vad är risken med att blåsa i pipan? : En fallstudie om hur visselblåsning kan fungera som en del av en kommuns interna kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Michaela Lindh; Therese Lundin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; Whistleblowing; Internal Whistleblowing; Whistleblower Policy; Wrong-doing; Municipality; Public Sector; Corruption; Intern kontroll; Visselblåsning; Intern visselblåsning; Visselblåsarfunktion; Oegentligheter; Kommun; Offentlig sektor; Korruption;

  Sammanfattning : In the last years, research has increasingly focused on internal control of municipalities. Increased awareness about wrong-doing scandals, which may have been caused by a whistleblower who has revealed an irregularity, is a contributing factor. LÄS MER

 5. 5. Tiden är avgörande : Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linda Bengtsson; Lovisa Johansson; Therese Murén; [2014]
  Nyckelord :organisatorisk kunskap; Knowledge transfer; knowledge management; knowledge sharing; project-based organizations; knowledge; organizational knowledge; Kunskapsöverföring; kunskapshantering; kunskapsdelning; projektbaserade organistationer; kunskap;

  Sammanfattning : Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samterfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Under 2000-talet har arbetsformen etableratsstarkt och forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin &Söderholm 2013). LÄS MER