Sökning: "Therese Mann"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Therese Mann.

 1. 1. KÖRKORTETS BETYDELSE FÖR MÄNNISKOR I DERAS VARDAG En kvantitativ studie om betydelsen av bidrag till körkort för personer med rörelsenedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Ivarsson; Nathalie Fredin; [2020-06-05]
  Nyckelord :Car adaption; Community mobility; Driver license; Mobility impairment; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: För personer med rörelsenedsättning är det inte alltid en självklarhet att kunna transportera sig självständigt på grund av att den fysiska miljön kan vara hindrande. Personer med rörelsenedsättning har ofta större utmaningar med att övningsköra innan körkortsutbildningen eftersom de inte kan övningsköra privat utan anpassning av bil. LÄS MER

 2. 2. Den förändrade vardagen : En kvalitativ studie av individers upplevelser gällande flexibelt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Mann; Therese Kaemmerle; [2016]
  Nyckelord :globalisering; flexibelt arbete; maktutövning;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna uppsats utgörs av en kvalitativ studie vilken syftar till att undersöka hur maktutövning tar sig i uttryck samt hur den upplevs på arbetsplatser vilka till sin karaktär är flexibla. De respondenter vilka utgör grund för vårt empiriska material är såväl arbetstagare som personer med en ledande befattning och vilka arbetar inom IT-branschen. LÄS MER

 3. 3. Energi och näringsintag hos studenter på handelshögskolan vid Umeå universitet : En tredagars kostregistrering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sara Enström; Therese Lundell; [2015]
  Nyckelord :Kostregistrering; Näringsintag; D- vitamin; Fettkvalitet; Folat; Fibrer; Järn; Protein;

  Sammanfattning : Bakgrund Intaget av mättat fett är högt hos Sveriges befolkning och intaget av fibrer, järn och D-vitamin har minskat på senare tid. Kostvanor och livsstil påverkar hälsan och risken att drabbas av folkhälsosjukdomarna; hjärtkärlsjukdom, diabetes, benskörhet, metabola syndromet och cancer. LÄS MER

 4. 4. Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Keränen; Mirjam Kuusela; [2015]
  Nyckelord :rooming-in; separation; self-efficacy; breastfeeding; BSES-SF; mothers; neonatal; cesarean sectio;

  Sammanfattning : På de flesta svenska sjukhus har samvård av mor och barn efter förlossning eftersträvats eftersom samvård bland annat främjar amning. I samband med kejsarsnitt och då barnet inte mår väl efter födsel separeras dock ofta mor och barn för en kortare eller längre tid, vilket påverkar amningen negativt. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på recept (FaR) : en studie kring FaR-utbildnings inverkan på förskrivning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anne Leppänen; Therese Lundgren; [2010]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; FaR; utbildning; förskrivning; faktorer; muntliga rekommendationer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning För att kunna utvärdera utbildningar inom Fysisk aktivitet på recept (FaR) och ur ett större perspektiv utveckla användandet av FaR som behandlingsmetod, är det av intresse att veta vilken inverkan specifik FaR-utbildning har på förskrivningen. Denna studie syftar till att undersöka detta med följande frågeställning: Vad har en specifik FaR-utbildning för kortsiktig effekt på förskrivningsfrekvensen av Fysisk aktivitet på recept?MetodSom studiedesign valdes kontrollerad interventionsstudie där den undersökta specifika FaR-utbildningen utgjorde interventionen. LÄS MER