Sökning: "Therese Murén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Murén.

 1. 1. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
  Nyckelord :lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. LÄS MER

 2. 2. Tiden är avgörande : Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linda Bengtsson; Lovisa Johansson; Therese Murén; [2014]
  Nyckelord :organisatorisk kunskap; Knowledge transfer; knowledge management; knowledge sharing; project-based organizations; knowledge; organizational knowledge; Kunskapsöverföring; kunskapshantering; kunskapsdelning; projektbaserade organistationer; kunskap;

  Sammanfattning : Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samterfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Under 2000-talet har arbetsformen etableratsstarkt och forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin &Söderholm 2013). LÄS MER