Sökning: "Therese Nilsson ncc"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Nilsson ncc.

  1. 1. Projektplanering med visuell metodik i byggbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Veronica Nilsson; Therese Karlsson; [2010]
    Nyckelord :Projektplanering; Visuell metodik; Visuell planering; Lean; Lean Production; Lean Construction; Last Planner; Effektivisering; Byggplanering;

    Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på NCC Halmstad under våren 2010. Syftet med examensarbetet var att klargöra vad visuell metodik kan tillföra byggbranschen och hur det upplevs av personer som utför byggprojektArbetet innefattar en kvalitativ och en litteraturstudie. LÄS MER