Sökning: "Therese Nygård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Nygård.

  1. 1. Det pedagogiska samtalet : - en studie av förskollärares samtal med barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Caroline Jakobsson; Therese Nygård; [2011]
    Nyckelord :Pedagogiskt samtal; förskollärarens förhållningssätt; bemötande till barn;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera hur några förskollärare förhåller sig och bemöter barnen i det pedagogiska samtalet samt hur förskolläraren kan göra för att skapa ett gott samtal. Studien har tagit utgångspunkt ifrån observationer, där även intervjuer har använts som ett komplement för att identifiera förskollärarnas edagogiska samtal med barn. LÄS MER