Sökning: "Therese Rapp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Rapp.

  1. 1. SPEGELTERAPI FÖR ATT FRÄMJA AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET EFTER STROKE

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Therese Rapp; William Larsson; [2021-06-02]
    Nyckelord :Mirror therapy; stroke; upper extremity; daily activities; occupational theory; systematic literature review;

    Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som medför neurologiska symtom. Ett vanligt symtom är nedsatt funktion i övre extremitet, där svårigheter att utföra aktiviteter i dagliga livet uppstår. LÄS MER