Sökning: "Therese Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Therese Söderberg.

 1. 1. Perspektiv på naturen : En kvalitativ litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Therese Vestrin Söderberg; [2017]
  Nyckelord :sustainability; religion; curriculum; environment; nature;

  Sammanfattning : The purpose of the study Perspektiv på naturen i religionskunskap: en kvalitativ litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9 (Perspectives on nature: a qualitative literature study about ecological sustainability in the subject of religion for grades 7-9) is to contribute to the discourse on nature and environmental issues within the subject of religion in the grades 7-9, in the Swedish elementary schools. Through literary analyses of textbooks used by teachers in the municipality of Umeå. LÄS MER

 2. 2. "Lite arga, lite snälla, lite dumma, lite goda" : En studie om förskolan ur barns perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Therése Jansson; Agnetha Söderberg; [2014]
  Nyckelord :Barn; bemötande; barnsyn; delaktighet och inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie synliggörs det hur barn beskriver lärare samt på vilket sätt barn upplever delaktighet och inflytande i förskolan. Det är kvalitativa intervjuer som använts, där 15 barn i förskolan i åldrarna tre till sex år har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Trycktvärbalk

  Kandidat-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Therese Ek; Ann-Sofie Hedberg; Nick Salavati; Christian Slettebo; Joakim Söderberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En konceptanalys för en tvärbalk med integrerad tryckluftstank byggd i fiberkomposit för en lastbil har tagits fram. Syftet har varit att reducera vikt samt spara utrymme. Arbetet har beställts av Scania och utförts som ett kandidatexamensarbete i Lättkonstruktioner vid KTH. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vara sitt eget verktyg : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av utredningssamtal med barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Björklund; Therese Lundmark; Anna Söderberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det pedagogiska rummets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Therese Söderberg; Emma Forsell; [2009]
  Nyckelord :Fysisk miljö; lek; Reggio Emilia; Utveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om vad sex pedagoger har för syn på och tankar kring den fysiska miljöns betydelse för barns lek i förskolan. Tre av pedagogerna arbetar på två olika "traditionella" förskolor. Två av förskolorna finns i en storstad, men är belägna i olika delar av staden och en förskola är belägen i ett mindre samhälle. LÄS MER