Sökning: "Therese Severed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Severed.

 1. 1. Kan insatser mot malari även gynna utbildning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Therese Severed; Ida Ågestedt; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två insatsprogram utförda av WHO med mål att minska utbredningen av malaria har påverkat andelen barn inskrivna i offentlig grundskola i Sub-Sahara Afrika. Det första insatsprogrammet som studeras innebär att myggnät blir gratis och det andra programmet innebär att myggnät distribueras till samtliga åldersgrupper. LÄS MER

 2. 2. Vand händer med mig? En litteraturöversikt om hur syskon till barn med cancer påverkas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Sörenson; Therese Severed; [2013-04-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Hela familjen påverkas när ett barn drabbas av cancer. Det är sjuksköterskans uppgift att trösta och stötta familjen samt möjliggöra deras delaktighet i vården. Syfte Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur syskon till barn med cancer påverkas. LÄS MER