Sökning: "Therese Stålberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Stålberg.

  1. 1. Skärseldens roll i föreställningen om rening eller rättvisa

    L3-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

    Författare :Therese Stålberg; [2009]
    Nyckelord :Purgatory; Skärselden;

    Sammanfattning :  Skärseldens uppkomst, komplicerad som den må vara, grundar sig i mångt och mycket på kyrkans behov att skapa ett mellantillstånd mellan helvetet och paradiset. Med hjälp av texter från bibeln, då främst Paulus brev, kunde den dogmatiska frågan om skärselden bryta igenom. LÄS MER