Sökning: "Therese Stenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Stenström.

  1. 1. Upplevelser av att flytta från hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning, hos patienter med hjärtsvikt : en intervjustudie

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Therese Stenström; [2014]
    Nyckelord :Heart failure; Experiences; Transfer; Information; Hjärtsvikt; Upplevelser; Överflyttning; Information;

    Sammanfattning : .... LÄS MER