Sökning: "Therese Svanberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Svanberg.

 1. 1. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 2. 2. Att vara kvinna och leva med Multipel Skleros : En litteraturstudie baserad på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Evelina Ahlström; Therese Svanberg; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; lidande; litteraturstudie; livsvärld; multipel skleros; patografier; upplevelse; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet genom att nervcellsutskotten blir inflammerade. Det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som insjuknar i sjukdomen. När sjukdomen bryter ut är de flesta mitt i livet och sjukdomen kan orsaka många år av lidande och funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Pojken i randig pyjamas som högläsningsbok : en studie av en skönlitterär text för samtal om värdegrunden i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Frida Svanberg; Therese Goodwin; [2016]
  Nyckelord :To read aloud; novels; The boy in the striped pyjamas; teaching of democratic values; Högläsning; skönlitteratur; Pojken i randig pyjamas; värdegrund;

  Sammanfattning : This study examines the significance of reading aloud for work with values in school through an analysis of Pojken i randig pyjamas (The Boy in the Striped Pyjamas). The analysis considers the themes and narrative technique of the texts. LÄS MER

 4. 4. ”Har du bara lekt idag?” – En studie kring lekens betydelse i förskolan och pedagogernas engagemang i barns lek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Svanberg; Therese Neihoff; Emelie Mjörnheim; [2014]
  Nyckelord :Lek; utveckling; lärande; pedagog; barn; förskolan;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte är att belysa hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns utveckling och lärande samt sitt egetengagemang i barns lek.MetodEmpirin är hämtad från två olika förskolor som är belägna i olika kommuner. Vi valde att använda oss avrespondentintervjuer för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. ”The poor man’s university” : om bibliotek, läsning och bokbussar på Jamaica

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Therese Svanberg; [2007]
  Nyckelord :literacy; bokbussar; jamaica; unescos folkbiblioteksmanifest; läs- och skrivkunnighet; folkbibliotek; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s Thesis is to examine the importance of literacy and reading in a country like Jamaica. What role do public libraries and bookmobiles play in promoting literacy, and how does this work correspond with the UNESCO public library manifesto?To answer this, interviews were conducted with nine Jamaican librarians, and study visits were made to libraries and bookmobiles. LÄS MER