Sökning: "Therese Wallström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Therese Wallström.

 1. 1. Miljödifferentierad fastighetsskatt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Therese Wallström; Louise Öberg Axelson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifiering av byggnader : En studie av certifikatets immateriella värde

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Therese Wallström; [2013]
  Nyckelord :Byggnader; miljöcertifiering; varumärke;

  Sammanfattning : .... LÄS MER