Sökning: "Therese Winqwist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Therese Winqwist.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. "Bedömning är ju att man ska sätta betyg" : En kvalitativ studie av lärares tankar om bedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Ivarsson; Therese Winqwist; [2011]
  Nyckelord :assessment; formative assessment; grading; summative assessment; bedömning; betygssättning; formativ bedömning; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka hur gymnasielärare kan resonera kring bedömning. Fokus ligger på huruvida respondenterna har ett i huvudsak formativt eller summativt förhållningssätt, samt vilka möjligheter respektive hinder de ser i formativa bedömningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Hur skriver gymnasister? - en kvantitativ analys av 20 elevtexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Ivarsson; Therese Winqwist; [2010]
  Nyckelord :gymnasister; skrivande; genus; kvantitativ analys; styckelängd; meningslängd; långa ord; definita pronomen;

  Sammanfattning : Undersökningen omfattar 20 elevtexter med jämn könsfördelning, där kvantitativa analysen inkluderar antal ord per stycke respektive mening, samt andel långa och överlånga ord. Även problematiken kring användandet av det definita pronomenet de/dem/dom berörs. LÄS MER

 4. 4. Reading with Your Ears : A comparative study of reading and listening to Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Therese Winqwist; [2010]
  Nyckelord :reading comprehension; audio books; The Curious Incident of the Dog in the Night-Time;

  Sammanfattning : “Reading with Your Ears” is a comparative study of comprehension in reading a text versus listening to an audio book. The text excerpt is from Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and has been read or listened to by seventh-grade students. LÄS MER