Sökning: "Therese Winter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Winter.

 1. 1. Daylighting in environmentally certified buildings. Subjective and objective assessment of MKB Greenhouse, Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Therese Levin; [2017]
  Nyckelord :daylighting; daylight factor; subjective assessment; self-administered questionnaire; Greenhouse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : What could be considered an adequate level of daylight in buildings has become a debated question in the Swedish building industry. The current daylight requirements are often found difficult to meet in practice, especially in combination with other requirements regarding energy use. LÄS MER

 2. 2. Water balance and nitrate leaching from arable land in a changed climate : a model study

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Therése Nanos; [2011]
  Nyckelord :climate change; water balance; nitrate leaching; crop growth;

  Sammanfattning : This thesis aims to present the essential background on how to perform climate changeimpact assessments, and to present the results from a climate impact assessment on waterbalance and nitrate leaching for an arable Swedish soil. The soil is a sandy soil in southwesternSweden, grown with spring cereals. LÄS MER

 3. 3. Produktkoncept: lekhjälm i vintermiljö : ett nytt produktsortiment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therése Flyktman; [2010]
  Nyckelord :Product development; Concept development; play helmet; Produktutveckling; konceptframtagning; lekhjälm;

  Sammanfattning : A protection helmet for young people (3-7 years) in winter environment has been developed in this thesis. The result is a concept proposal for development at STIGA Sports AB in Eskilstuna. LÄS MER

 4. 4. Mjölkkors liggbeteende i olika miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Therese Ljungberg; [2007]
  Nyckelord :Mjölkkor; Liggbeteende;

  Sammanfattning : Det är sedan länge känt att kor ligger och vilar både på höger och vänster liggsida och i bland helt utsträckta. Studier visar att fördelningen mellan höger och vänster liggsida är jämn, men att det finns individer som har en favoritliggsida. I detta arbete har kors liggbeteende på bete och i olika stallsystem studerats. LÄS MER

 5. 5. Ljussättning av det lilla trädgårdsrummet

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therése Hjalmarsson; [2007]
  Nyckelord :trädgård; ljussättning; belysning;

  Sammanfattning : Eftersom kalla Sverige blir mörkt ganska tidigt på kvällen på höst, vinter och vår ville jag se hur man kunde förlänga användandet av det lilla trädgårdsrummet både i tid på dygnet och i tid på säsongen. Jag tycker att ljussättning är en viktig del av gestaltningen, belysningen gör trädgården levande. LÄS MER