Sökning: "Therese You"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Therese You.

 1. 1. "Men lilla gumman, kan du verkligen det här?" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lövmark Ek; Therese Holtlund; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; genussystem; jämställdhet; machokultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en historia av att vara en av de allra mest mansdominerade branscherna i Sverige. På mycket mansdominerade platser finns det ofta en kultur, machokultur, som leder till att de få kvinnor som finns i branschen väljer att lämna. LÄS MER

 2. 2. How do your customers trust you from their mobile phone? : A company's perspective to an extended understanding of the mobile technological factors needed to affect customers' trust on mobile applications or websites.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therese Genovese; Sandra Lu; Lovisa Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :mcommerce; mobile phones; ecommerce; trust; technological factors; design; information; security; mobile applications; mobile websites; qualitative research; deductive;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to provide companies with how they can affect customer’s trust through tools found within the three technological factors on mobile applications or websites. A research gap was discovered by the researchers due to the lack of in-depth exploration regarding this topic and took the opportunity to do research within this field. LÄS MER

 3. 3. ”Ska man implementera någonting då behöver man liksom ge tid” : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om innehållet i förskolans nya läroplan och implementeringsprocessen i praktiken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Thunblad; Therése Nordlander; [2020]
  Nyckelord :förskola; läroplan; barn; implementering; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra hur förskollärare uppfattar att den nya läroplanen implementeras i förskolans verksamhet samt hur förskolläraren uppfattar att arbetet förändrats. Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av åtta yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 4. 4. "This is my favorite beauty product… Do you like it too?” : A quantitative study on the user's interaction on beauty brands' Instagram account and how the presence of an influencer effect it.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Fanny Evensson; Erika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Influencer; interaction; parasocial interaction and beauty market.; Influencer; interaktion; parasocial interaktion och skönhetsbranschen.;

  Sammanfattning : Looking at earlier studies and previous research in influencer marketing and parasocial relations between influencers and their followers, many of them are studying influencers in other countries such as Singapore and not in Sweden. This is a research gap we want to fill, which is why this study is focusing on Swedish influencers. LÄS MER

 5. 5. Hur sov du i natt? : En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Therese Hansson; Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; patient; perspektiv; sjukhus; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. LÄS MER