Sökning: "Therese Young"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Therese Young.

 1. 1. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 2. 2. Tillsammans är vi trygga : En kvantitativ studie om den feministiska identitetens inverkan på unga kvinnors upplevda trygghet i ett samhälle präglat av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Therése Dahl; Therése Hevosaho; [2020]
  Nyckelord :Sexual harassment; feminist identity; #metoo; perception of safety; Sexuella trakasserier; feministisk identitet; #metoo; upplevelse av trygghet;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier är inget nytt fenomen, men efter #metoo-rörelsens framfart kom världshälsoproblemet i en helt ny dager. Forskning visar att känslan av trygghet påverkas markant efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, samt även att kvinnor som identifierar sig som feminister hanterar trakasserierna bättre än andra efter en utsatthet. LÄS MER

 3. 3. "A lot of jealousy and a little craziness"- A case-study of the Foundation 1000 Möjligheter and its project UngaRelationer.se

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Therese Bergius; [2020]
  Nyckelord :Prevention initiatives; sustainable development; violence against women; youth intimate partner violence; youth-specific factors;

  Sammanfattning : In Sweden, 23% of young women and girls between 16-24 reports to have been abused at least one time by a current- or ex-partner. Youth intimate partner violence is a critical issue with great negative impact on both individuals and society if not prevented early. LÄS MER

 4. 4. Det är ett under att man överlevt allt man gjort : En kvalitativ studie av fyra unga mäns berättelser om vägen in och ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ahmed Adam Abdi; [2020]
  Nyckelord :kriminalitet; ungdom; riskfaktorer; normbrytande beteende; skyddsfaktor;

  Sammanfattning : Abstract Titel:” It's a wonder you've survived everything you've done "- a qualitative study of four young men's stories of going in and out of crime. Authors: Ahmed Abdi & Therese Hildemar Institution: University of Gävle, Department of Social Work and Criminology, VT 2020.   Juvenile crime is a debated topic in society. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas erfarenheter av att använda sociala medier med avseende på hälsan : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Holmli; Emelie Borgqvist; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; unga vuxna; hälsan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet olika sociala medier har ökat snabbt och har blivit allt fler det sista 10 åren. Unga vuxna (18–30 år) står för stor del av användningen av sociala medier. Ohälsan, speciellt psykiska ohälsan har också ökat de senaste 10 åren. LÄS MER