Sökning: "Therese Young"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Therese Young.

 1. 1. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech and self-reported communicative ability in 40 young adults born with an isolated cleft palate compared with 41 young adults born without a cleft palate. Differences in speech due to cleft size and the presence of a syndrome/additional congenital abnormalities were also examined. LÄS MER

 2. 2. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 3. 3. Gustave Caillebotte och hans nakna män : En normkritisk analys av den manliga blicken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Therese Lund; [2021]
  Nyckelord :Caillebotte; frankrike; konst; eivindsdotter; manligt; nakenkonst; 1800-tal; impressionism;

  Sammanfattning : During the 19th century, France was a cultural stronghold filled with political aspects and dreams. Art flourished and the ancient heroic ideals had shaped the male nude art for many years. But new times would come and change the artistic basis forever. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar och framtidstro– i en pandemi : En kvalitativ studie om ungdomar och deras framtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Falk; Ermelinda Morina; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Belief in the future; discourse theory; Individualization; COVID-19; Ungdom; Framtidstro; Diskursteori; Individualisering; Covid-19;

  Sammanfattning : Being an adolescent today is about being in the transition between childhood and adulthood and living in a society that is characterized by individuality. The opportunities to shape one's own life in today's society have increased compared to the past when there are more choices around work and education. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT SAMTALA MED UNGA OM VÅLD I NÄRA RELATIONER : EN INTERVJUSTUDIE PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Malin Axelsson; Therese Ekelöf; [2021]
  Nyckelord :adolescence; child centred care; domestic violence and intimate partner violence; nurses’ experiences; youth clinic; Barncentrerad vård; sjuksköterskans erfarenheter; ungdomar; ungdomsmottagningen; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett betydande problem för ungdomar som utsätts vad gäller försämrad fysisk och psykisk hälsa och sämre upplevd livskvalitet. Ungdomar berättar sällan om sin utsatthet om de inte blir tillfrågade. LÄS MER