Sökning: "Thereze Torkkeli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thereze Torkkeli.

  1. 1. Smärtlindringsmetoder hos kvinnor med fibromyalgi : en intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Pernilla Bäck; Thereze Torkkeli; [2011]
    Nyckelord :Fibromyalgi; Smärtlindring; Biopsykosociala modellen; Livsstilsförändringar; Integrativ medicin;

    Sammanfattning : Bakgrund: Huvudsymtomen vid fibromyalgi är utbredd, kronisk, migrerande muskelsmärta samt muskelömhet, trötthet och sömnstörningar där 80 procent av patienterna utgörs av kvinnor. Diagnos sätts med hjälp av en detaljerad smärtanamnes, som innefattar att 11 av 18 tenderpoints ska smärta vid palpation. LÄS MER