Sökning: "Thermal solar power"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Thermal solar power.

 1. 1. Conjunctive Operation of Hydro and Solar PV Power with Pumped Storage at Kafue Gorge Power Station (Zambia)

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Elvis Nyirenda; [2019]
  Nyckelord :Photovoltaic; Hydro; Power; Storage; Pumped Hydro Storage; Zambia;

  Sammanfattning : This report covers the work carried out to redesign the two existing conventional hydro power stations in Zambia on the Kafue river into the pumped storage facility with solar photovoltaic power so that security of supply and water conservation is achieved to reduce the power deficits during the dry and drought periods. The two stations are Kafue gorge upper power station (KGUPS) and Kafue gorge lower power station (KGLPS) with an installed capacity of 990 MW and 750 MW respectively. LÄS MER

 2. 2. Developing a Bottom Up Cost Calculation Model and Methodology for Thermal Storage Applications

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Thomas Li; [2019]
  Nyckelord :Thermal Storage; Bottom up cost calculation; Methodology; Molten Salt; CSP; Ice thermal Storage;

  Sammanfattning : Increasing storage for energy is one of the most important challenges today to overcome in order to enable higher penetration of renewable energy in the existing energy systems. Thermal storage is one category of energy storage that has been successfully demonstrated in a number of engineering projects and is showing promising potential in the future. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Stainless Steels for Long-term Use in Liquid Sodium at up to 700°C

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Clara Bubenko; Karl Magnil; Melker Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish company Azelio has developed a high-efficient Stirling engine which is powered by solar energy. Since the access of solar power is limited to day-time, Azelio has also developed their own Thermal Energy Storage (TES), which collects and stores solar energy and thereby provides the engine with energy also during night-time. LÄS MER

 4. 4. Development of a configurable model for temperature distribution estimation in multifamily houses with limited amount of sensors

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Federica Bozzi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The biggest environmental challenge of the current century is limiting the CO2 emissions in order to contrast the global warming and keep the temperature increase below 2.0K with respect to the pre-industrial age. For succeeding in this goal, significant changes are required in all sectors, including the energy one. LÄS MER

 5. 5. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER