Sökning: "Thermofluid"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Thermofluid.

 1. 1. Modellering och reglering av hyttgasnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Björn Hultman; Johannes Ingemanson; [2004]
  Nyckelord :Reglerteknik; Modellering; Modelica; Thermofluid; Reglering; Validering; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar en modellering av hyttgasnätet vid SSAB Oxelösund AB. Det objektorienterade modelleringsspråket Modelica används. Modellen valideras statiskt och dynamiskt för olika driftsfall med gott resultat. Hyttgasen används delvis för generering av elektricitet i kraftverket. LÄS MER

 2. 2. Modelling of Microturbine Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Staffan Haugwitz; [2002]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis describes the development of a dynamic model of a microturbine system. The thesis is done in close cooperation with Turbec AB and the model is adjusted, tuned and verified against their microturbine T100. The microturbine unit consists of a compressor and a turbine connected on a single shaft to a high-speed generator. LÄS MER