Sökning: "Thijs Van Munster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thijs Van Munster.

  1. 1. Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Jennie Dahlin; Thijs Van Munster; [2019]
    Nyckelord :GUCH; KASAM; Livskvalitet; Medfödda hjärtfel; Subjektiv hälsa; Vuxna;

    Sammanfattning : .... LÄS MER