Sökning: "Think-Aloud study"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Think-Aloud study.

 1. 1. Att mäta hälsofrämjande perspektiv hos idrottsföreningar. En Think-Aloud studyom unga aktivas upplevelse av ett nytt mätinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kristof Jaczina; Karin Lundin; [2021-09-02]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete Health Promotion ; Hälsofrämjande idrottsföreningar Health Promotion Sports Clubs ; Idrottsföreningar Sports Clubs ; Salutogenetiska perspektivet Salutogenic approach ; Setting Based Approach; Think-Aloud study;

  Sammanfattning : Idrottsföreningen är en organisation som engagerar en betydande del av den svenska befolkningen, både unga, äldre och oavsett kön. År 2019 uppskattades det att en tredjedel av Sveriges medborgare i åldern 6-80 år var medlemmar i en idrottsförening. Däremot sjunker andelen unga som föreningsidrottar kraftigt med stigande ålder. LÄS MER

 2. 2. How to evaluate, select and use methods for improving the user experience of a web platform

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonny Strömberg; [2021]
  Nyckelord :UX; UX research;

  Sammanfattning : Improving the user experience of an extensive existing web system can be a challenging task. There are a number of questions that have to be addressed. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar med förslag på teknisk tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rita Blomstersjö; Martina Wikström; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala Evenemang; Covid-19; Interaktion; Engagemang; Spelifiering; Användbarhet”;

  Sammanfattning : As a result of the pandemic, organizations have been forced to rethink the traditional way of working. Most organizations have moved towards remote working and implemented online meeting-platforms as a way of adapting to the new circumstances. LÄS MER

 4. 4. RESOLVING USABILITY ISSUES IN WEBGIS : A Cognitive Science Approach

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Mattsson; Rasmus Mazetti; [2021]
  Nyckelord :webGIS; cognition; design; usability issues; webGIS; kognition; design; användarsvårigheter;

  Sammanfattning : This study focuses on using cognitive principles in design, trying to resolve four problem areas (PA)found in the map layer panel of Umeå municipality’s webGIS. In a first step cognitive findings thatcould serve as principles for implementing design choices were identified. Four low fidelity (lo-fi)prototypes were created. LÄS MER

 5. 5. Next Generation Kettle : A Realisation of an Induction Cooktop Kettle with Automatic Deactivation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Li; Ida Östlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2018 KTH alumni Frida Bylund and Linnea Kåwe investigated, on behalf of C3 Scandinavian lifestyle, a new way of boiling water on an induction cooktop. The idea was to develop an induction kettle that shuts itself off when the water reaches 100°C. LÄS MER