Sökning: "Third Order of the Society of Saint Francis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Third Order of the Society of Saint Francis.

  1. 1. F.T.O. Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

    Författare :Magnus Fröhler; [2006]
    Nyckelord :Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan; Franciskaner; Franciskus; F.T.O.; FTO; Kristna ordnar; Ordnar; Saint Francis’ Third Order within the Church of Sweden; Society of Saint Francis; SSF; Third Order; Third Order of the Society of Saint Francis; TO; Tredje Orden; TSSF;

    Sammanfattning : Detta arbete, inom ämnet Kristendomens historia, presenterar en svenskkyrklig orden, ”Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan” (F.T.O.), som tillhör den ”Tredje Orden” (TSSF) inom ”The Society of Saint Francis” (SSF), en ordensgemenskap inom den Anglikanska kyrkan, Church of England. LÄS MER