Sökning: "Thobias Forss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thobias Forss.

  1. 1. Motorisk kontrollträning kontra generell träning vid behandling av ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Thobias Forss; Anton Rova; [2018]
    Nyckelord :funktionsförmåga; generell träning; motorisk kontrollträning; ospecifik ländryggssmärta; smärtintensitet.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är vanligt förekommande i samhället och mellan 60–80 % av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid och i de flesta fall klassificeras smärtan som ospecifik ländryggssmärta. Både motorisk kontrollträning (MKT) och generell träning (GT) används ofta inom fysioterapin som behandling för ospecifik ländryggssmärta. LÄS MER