Sökning: "Thomas Back"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Thomas Back.

 1. 1. Potentials, Enablers and Barriers of a Circular Production System in a Lean Manufacturing Context : A Case Study at Scania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Thomas Konstantin Schmitt; Christopher Wolf; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; Circular Production System; Lean Manufacturing; Sustainability; Recycling; Remanufacturing; Reusing; Reducing;

  Sammanfattning : Exploitative and profit-oriented business operations are unsustainably depleting the world’s resources and extensively harm the environment. Linear production systems within the manufacturing industry are partly held responsible for this ongoing issue as materials and waste are not getting reused but dumped. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan höftrörlighet och bålrotation hos professionella golfspelare : Proas majors inverkan på bålrotationen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Pär Risberg; [2018]
  Nyckelord :Golf; Thomas test; Psoas major; stretching; Golf; Thomas test; Psoas major; stretching;

  Sammanfattning : Golf är en komplex sport som ställer höga krav på utövarens rörlighet i framförallt höfter, rygg och axlar. Begränsad rörlighet i dessa delar leder inte sällan till skada. I denna studie undersöktes om det finns något samband mellan höftrörlighet och bålrotation hos 27 professionella golfspelare. LÄS MER

 3. 3. Internationellt statsansvar : För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Lidberg; [2018]
  Nyckelord :samhällskontraktet; internationell rätt; mänskliga rättigheter; samtycke; statsansvar; privata aktörer;

  Sammanfattning : A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. LÄS MER

 4. 4. Funktionskläder och den fysiska butikens funktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Annvik; Emma Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Brand store; functional sportswear; image; downstream integration; supply chain; experience; strategy;

  Sammanfattning : Sportswear is growing into a fashion trend due to consumers growing desire for a healthy lifestyle. Some years back functional sportswear companies sold their clothing mostly via retailers, in recent years however these companies have integrated downstream in the supply chain. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla : en kvalitativ undersökning kring förskolans fysiska tillgänglighet för alla barn

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Thomas Karleskans; [2017]
  Nyckelord :physically available; independence; limitations;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see how physically available preschools are for all children and too see if the children meets limitations, and if so are these limitations holding back the children’s independence. I also want to see what the teachers think of the physical availability for all children in preschool. LÄS MER