Sökning: "Thomas Brante"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Thomas Brante.

 1. 1. Man känner ju att där är något som inte stämmer - En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv på orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Nilsson; Julia Björk; [2019]
  Nyckelord :Preschool teachers; child maltreatment; social services; mandatory reporting; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an understanding of preschool teacher’s approach when they suspect maltreatment of a child. We wanted to know which factors affects if the preschool teachers report their concern to the social services or not and what routines preschools have for these situations. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad robot eller digital socialarbetare? : En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar kring digitaliseringen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anton Hansson; Elliot Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Social service workers; digitization; digitalization; professional role; social work; automation; social control; social assistance case-workers; client meetings; digital communication; financial aid.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social service workers discuss digitization and its impact on their role as professionals. This was done to obtain a deeper understanding of the challenges and opportunities that a digitization might entail. LÄS MER

 3. 3. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 4. 4. Kontextuell identitet : en studie i formandet av bibliotekariens professionella identitet genom tjänsten Boka en bibliotekarie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jennifer Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ABM; ALM; library- and information studies; information science; research librarians; Lund university; Book a librarian; reference service; image of the librarian; professional identity; forming of identity; positioning theory; Thomas Brante; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the librarian’s professional identity and how this is formed. The purpose of this study is, more specifically, to discover how the professional identity of the research librarians is constructed, and which professional identity positions are avaliable during Book a librarian-meetings at Lund university. LÄS MER

 5. 5. Forskningsbasering av skolan ur ett professionsperspektiv

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Lock Johansson; [2016]
  Nyckelord :forskningsbasering; forskningsbasering av skolan; forskningsanknytning; forskarutbildning för lärare; lärarprofession; professionsteori; professionsstudier; Thomas Brante;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar den ambition som finns att forskningsbasera den svenska skolan. Dels har ett specifikt utbildningsinitiativ studerats - forskarutbildning för lärare - och därtill har direktiv till det nybildade Skolforskningsinstitutet undersökts. LÄS MER