Sökning: "Thomas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Thomas Eriksson.

 1. 1. Andra generationens gråzon : En kvalitativ studie om identitet hos andra generationens invandrare från f.d. Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilia Makra; [2018]
  Nyckelord :Focus groups; identity; culture; belonging; Yugoslavians; Swedish; adolescents; grey zone; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine adolescents in the age ranging between 20-25, with one or two foreign-born parents from the former Yugoslavia, experiencing their identity as this is a group considered to be established and well integrated in the Swedish society. As the study was based on a qualitative method using focus groups, the questions in the group sessions were initially more structured and then developed to more open-ended questions that opened up to further discussion. LÄS MER

 2. 2. Konstruktioner av Bofills båge : En undersökning av arkitektur och diskurs

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sjöborg Daniel; [2018]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; postmodernism; modernism; pastisch; Bofills båge; Stockholm; Södra station; Michel Foucault; Norman Fairclough; Thomas A. Markus; Deborah Cameron; Eva Eriksson; Elias Cornell; Ernst Brunner; Bengt Lagerkvist;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskurs kring det postmoderna byggnadskomplexet Bofills båge på Södermalm i Stockholm, som uppfördes mellan 1989 och 1992. Med utgångspunkt i teorier om kritisk diskursanalys undersöks utsagor i tre artiklar och ett TV-inslag som behandlar projektet, samt det sammanhang som utsagorna och projektet befann sig i. LÄS MER

 3. 3. Metoder för hantverksmässig komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Thomas Eriksson; [2017-11-15]
  Nyckelord :komposition; improvisation; modifikation; skapande; kreativitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to learn more about composition and to explore tools and methods to be able to continuously write music. In order to achieve this goal I have chosen to explore in depth two different methods of composition - improvisation and modification. LÄS MER

 4. 4. Improving GPS Position Accuracy Using Particle Filtering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Love Eriksson; Thomas Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ergonomi vid armeringsarbeten : En studie om möjliga förbättringar i arbetsmiljön vid armeringsarbeten

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anders Engström; Jalmar Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Reinforcement; ergonomics; Armering; ergonomi;

  Sammanfattning : Injuries and sick-leave is a common feature for reinforcement workers today. This is mainlydue to the fact that reinforcement work is done in an exposed environment with many stressfactors and highly repetitive work. LÄS MER