Sökning: "Thomas Fridén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Thomas Fridén.

 1. 1. Men smartboard har vi råd med : En undersökning kring pedagogers syn på smartboards möjllighet som bidrag för lärande i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emma Fridén; Thomas Fridén; [2012]
  Nyckelord :smartboard; IWT; interaktiva skrivtavlor; lärande;

  Sammanfattning : BakgrundStorbritannien var ett av de första länderna i världen som började använda smartboards (interaktiva skrivtavlor) i större skala. År 2003 gjorde staten i Storbritannien en stor satsning att köpa in interaktiva skrivtavlor till alla klassrum från förskoleklass till årskurs fem. LÄS MER

 2. 2. IKT för att motivera lärande

  C-uppsats,

  Författare :Thomas Fridén; [2011]
  Nyckelord :IKT; e-läromedel; motivation; intresse;

  Sammanfattning : SammanfattningEn av lärarens viktigaste uppgifter är att motivera sina elever. Vad vi vill undersöka i dennauppsats är huruvida ett mer utbrett användande av digitala läromedel kan bidra till attmotivera och skapa ett intresse hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. Förpackningsdesign- en studie om den svenska mineralvattenmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Sjöberg; Daniel Lohff; Marc Kachemir; [2006]
  Nyckelord :Förpackningsdesign; mineralvatten; visuell kommunikation; design; förpackning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Varför i hela friden ska man köpa vatten när det finns gratis i kranen? Försäljningen av mineralvatten i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren, vilket är en särskilt intressant företeelse eftersom vårt kranvatten är av mycket god kvalitet. Denna tankeställare ligger till grund för vårt problemområde. LÄS MER