Sökning: "Thomas Högberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomas Högberg.

 1. 1. Utan fast punkt i tillvaron-En diskursanalys av hemlöshet utifrån statliga offentliga utredningar från två olika tidsperioder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Högberg; Tommy Melchert; [2019]
  Nyckelord :Homelesness; power; discourse; Hemlöshet; makt; diskurs;

  Sammanfattning : In this study we have done a comparative discourse analysis about homelessness. We have studied how the discourse about homelessness have been constructed among national institutions. In order to succeed, we have examined two documents from the national public investigations (SOU). LÄS MER

 2. 2. SeamScape A procedural generation system for accelerated creation of 3D landscapes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sebastian Ekman; Anders Hansson; Thomas Högberg; Anna Nylander; Alma Ottedag; Joakim Thorén; [2016-10-24]
  Nyckelord :Procedural generation; Computer Graphics; Unreal Engine; L-systems; Noise functions;

  Sammanfattning : This bachelor thesis rose from the idea of speeding up game production by using procedural generation techniques. Procedural generation in the project’s scope involves the algorithmic production of data which represents a 3D environment. LÄS MER