Sökning: "Thomas Heidkamp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Heidkamp.

  1. 1. Vad är bakgrunden till utländska investerares intresse av den svenska fastighetsmarknaden? : Why are foreign investors interested in the Swedish real estate market?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Peter Brattström; Thomas Heidkamp; [2008]
    Nyckelord :foreign investors; Swedish real estate market; sweden; property; transparency; liquidity; transparens; likviditet; investering; svenska fastighetsmarknaden; utländska investerare; sverige;

    Sammanfattning : Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter är het och har varit det under lång tid. Bland annat konstateras i en undersökning från revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers och Urban Land Institute att Stockholm, efter London och Paris, just nu rankas som Europas tredje mest attraktiva stad för utländska investerare att köpa och äga fastigheter i. LÄS MER