Sökning: "Thomas Hermansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Thomas Hermansson.

 1. 1. NÄMNDSEKRETERARE : Demokratins väktare i maktens korridorer?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Hermansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Who has the power of public administration? This question has long been of interest to political science research. The ideal models in public administration are the principle that policy determines what to do and when it should be done while the administration is responsible for how and by whom it should be performed. LÄS MER

 2. 2. Utbildning i Hjärt-lungräddning inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Thomas Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Utbildning; Ambulanspersonal; Hjärtstopp;

  Sammanfattning : Plötsligt oväntat hjärtstopp är ett tillstånd som är vanligt internationellt och nationellt i Sverige. Etiologin är ofta relaterad till ischemisk hjärtsjukdom med hjärtinfarkt. Vid en hjärtinfarkt med efterföljande hjärtstopp drabbas hjärtats retledningssystem av ett elektriskt kaos som kan hävas med en elstöt, en defibrillering. LÄS MER

 3. 3. Illamående i ambulanssjukvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Thomas Hermansson; [2016]
  Nyckelord :Illamående; Ambulanssjukvård; Allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Illamående är en subjektiv upplevelse som kan skapa lika stort lidande för patienter som smärta. Postoperativt illamående och cytostatikainducerat illamående är välkända fenomen och är väl studerade. Patienter som varit utsatta för trauma eller hjärtsjukdom upplever också illamående som symptom. LÄS MER

 4. 4. Marknadsundersökning : Väderstad, Rapid och kundnyttan

  L3-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Bengt Larsson; Thomas Kellander; [2008]
  Nyckelord :marknadsundersökning; Väderstad; rapid; kundnytta; jordbruksmaskiner; såmaskiner;

  Sammanfattning : In the town of Väderstad which lies in the middle of Sweden, called Östergötland is Väderstad-Verken situated. It´s an international company which produce machines for land processing and sown to farmers all over the world. Väderstad-Verken is an expansive company with 750 employees. The turnover is 1. LÄS MER