Sökning: "Thomas Hobbes"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Thomas Hobbes.

 1. 1. Ett nutida samhällskontrakt : En idéanalys av Moderaternas samhällskontrakt i ett förslag till idéprogram med utgångspunkt i olika kontraktsteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matilda Divinyi; [2021]
  Nyckelord :Samhällskontrakt; Moderaterna; Jean-Jacques Rousseau; Thomas Hobbes; John Locke; idéanalys; politisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years, The Swedish Moderate Party have repeatedly used the term social contract. What do they mean by this concept that has its roots in the philosophers during the Enlightenment? These thinkers lived in a different time with political problems of ther time. LÄS MER

 2. 2. Ett rättvist röstningssystem? : Det amerikanska röstningssystemet i förhållande till tre rättviseteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Rättvisa; USA; John Rawls; Thomas Hobbes; Robert Nozick; rösträtt;

  Sammanfattning : Justice, and what is just, have been discussed by many with no true definition to go by and both political and moral theories alike have tried to find the right definition of what justice is supposed to be. This study will use three political theories to tackle the question if the american election system can be considered just or unjust. LÄS MER

 3. 3. International Anarchy & the American Leviathan : A study in the moral and empirical applications of Hobbes’ concept of anarchy to American Foreign policy

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Nathalie Martinsdotter; Elias Johansson; [2019]
  Nyckelord :Thomas Hobbes; American Foreign Policy; Political Thought; International Relations; Realism; National Security Strategy; International Morality; Anarchy; Donald Trump; Barack Obama;

  Sammanfattning : The current president of the United States, Donald Trump, has been identified as the reason for a large shift in American foreign policy towards a doctrine closer to that of political realism. This claim has led us to examine if this transformation could be detected and described if we analyzed and compared Trump’s foreign policy doctrine with his predecessor, Barack Obama, through the lens Thomas Hobbes, whose ideas are at the core of the three modern schools of political realism. LÄS MER

 4. 4. En terrorists mänsklighet och rätt till rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Hasan; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att utifrån två perspektiv analysera hur terrorgruppen Daesh avhumaniseras, vilka anspråk de kan göra på mänskliga rättigheter samt huruvida de kan bestraffas för sina människorättskränkande handlingar. Den första delen av undersökningen har som syfte att kartlägga hur gruppen framställs i brittisk tabloidpress för att undersöka vilken typ av avhumanisering som sker i enlighet med Nick Haslams teori, och den andra delen av undersökningen ämnar att sedan diskutera aspekter av hur en Daesh-krigare kan förlora sitt anspråk på mänskliga rättigheter med hjälp av olika perspektiv i kontrast till John Locke och Thomas Hobbes teorier för naturrätt. LÄS MER

 5. 5. Internationellt statsansvar : För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Lidberg; [2018]
  Nyckelord :samhällskontraktet; internationell rätt; mänskliga rättigheter; samtycke; statsansvar; privata aktörer;

  Sammanfattning : A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. LÄS MER