Sökning: "Thomas Larsen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Thomas Larsen.

 1. 1. Goodwill : Skillnader och likheter mellan hur IFRS och U.S. GAAP behandlar goodwill

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Thomas Karlsson; Larsen Oscar; [2011]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS; U.S. GAAP; impairment; business combination; Goodwill; IFRS; U.S. GAAP; nedskrivning; rörelseförvärv;

  Sammanfattning : Abstract Title:                              Goodwill – differences and similarities between how IFRS and U.S. LÄS MER

 2. 2. Avskaffandet av revisionsplikten : Utifrån tre olika intressenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emanuel Vardi; Thomas Karlsson; Oscar Larsen; [2010]
  Nyckelord :Avskaffandet; Revisionsplikt; Skatteverket; Bank; Revisionsbyrå; Revision;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Avskaffandet av revisionsplikten – utifrån tre olika intressenters perspektivNivå: KandidatUtgivningsår: 2010Författare: Emanuel Vardi, Oscar Larsen och Thomas KarlssonHandledare: Per JanzeSyfte: Syftet med den här studien är att ta reda på vilket sätt revisionsbyråerna (GrantThornton och KPMG), Skatteverket och bankerna (Handelsbanken och Nordea) skulle kunnapåverkas av avskaffandet av revisionsplikten. Vi ska även diskutera kring vilka förändringarsom kan komma att ske. LÄS MER

 3. 3. Män inom vården i konfliktsituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fredrik Lindbladh; [2009]
  Nyckelord :vård; män; konflikt; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se om det finns arbets- konflikter inom vården och hur män klarar av att hantera dessa eller om det fanns andra problem som var av något värde i dagens samhälle. Jag har tidigare arbetat med vård i ca 2 års tid. Mitt arbete med intervjuer utfördes i tre olika städer i södra Sverige under hösten 2006. LÄS MER