Sökning: "Thomas Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Thomas Lindqvist.

 1. 1. Health economic analysis of a urinary catheter which reduce the frequency of urinary tract infections (UTIs) Research questions: a) What is the willingness-to-pay (WTP) in Sweden - from a patient perspective - for a urinary catheter which reduce the annual frequency of urinary tract infections by 25% and 50%, respectively, and (b) is the WTP dependent on the annual frequency of UTIs and gender?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Thomas Lindqvist; [2019-03-20]
  Nyckelord :Health Economic Analysis; Willingness to pay; Urinary catheter; Cost benefit analysis;

  Sammanfattning : Objective: To investigate the preference for urinary catheters that can reduce the frequency of urinary tract infections (UTIs), among Swedish patients practicing clean intermittent catheterization (CIC), and analyze if the preference is affected by the frequency of UTIs and gender.Methods: The preference for a clinically more effective catheter was expressed as a monetary value by investigating the patients’ willingness-to-pay (WTP) to switch catheters. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till trygghet : En kvalitativ studie om svenska kvinnojourers arbete med att stärka och integrera våldsdrabbade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Lassagård; Gabriella Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i sociologi bygger på en kvalitativ studie som presenterar ett resultat från åtta intervjuer som genomförts med anställda på jourer inom organisationen Unizon.  Syftet är att belysa det arbete som kvinnojourer i Sverige gör för stödsökande människor, särskilt kvinnor, som drabbats av våld i en nära relation. LÄS MER

 3. 3. Consumers attitudes towards Virtual Reality Marketing in Sweden : Does Personalized Virtual Reality Marketing intrude on consumers integrity?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Författare :Sanne Norgren; Felicia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Consumers attitudes towards Virtual Reality Marketing in Sweden: Does Personalized Virtual Reality Marketing intrude on consumers integrity?  Date: 2017-05-19 Level: Bachelor Thesis in Marketing Author: Sanne Norgren and Felicia Lindqvist Supervisor: Thomas Helgesson Examiner: Christine Tidåsen Problem formulation: Despite the fact that VR is the new way of marketing, very rarely virtual worlds have been understood by marketers. VR marketing is a relatively unexplored area and the research within the area is limited. LÄS MER

 4. 4. Oddsmodelering : - För spel på Asiatiskt handikapp inom svenska Basketligan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Dino Gazibegovic; Thomas Sadeghinad Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Suspect Behaviour : A Gender Perspective on Male and Female Characters in Two Detective Novels by Agatha Christie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Caroline Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :Agatha Christie; Gender Stereotypes;

  Sammanfattning : This essay is a gender analysis of some of the characters created by Agatha Christie. The aim is to investigate the occurrence of gender stereotypes and if traditional gender norms are challenged by men and/or women characters in Evil Under the Sun and The Body in the Library. LÄS MER