Sökning: "Thomas Neijman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomas Neijman.

 1. 1. The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Thomas Neijman; [2017]
  Nyckelord :Middle Ages; medieval Scandinavia; medieval; history; archeology; battle of Wisby; battle of Visby; medeltid; tvärvetenskap; historiebruk; korsbetningen; historia; arkeologi;

  Sammanfattning : De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. LÄS MER

 2. 2. Fältmätningens samband med ”et förändrat Krigssätt” : Fältmätningskåren 1805-1811

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Thomas Neijman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER