Sökning: "Thomas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Thomas Nilsson.

 1. 1. Psykoterapeutiska faktorer i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi - En jämförande kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Psykoterapi; kvalitativ forskning; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; klient-erfarenhet; intervju; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det råder fortfarande oklarheter kring genom vilka mekanismer psykoterapi har effekt. För att förstå detta har psykoterapi undersökts med både komponentstudier och kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studies syfte var att genom kvalitativ metod göra en jämförelse mellan verksamma mekanismer i PDT respektive KBT. LÄS MER

 2. 2. South Africa – an emerging power? : A qualitative text analysis of South Africa’s role in the international system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :South Africa; dimensions of power; great powers; emerging powers; middle powers; small powers;

  Sammanfattning : Despite a comprehensive research of South Africa’s power status, the available literature does not provide a satisfactory explanation of whether South Africa is an emerging power or not. Countries in the Global South with a vigorous economic growth are often offhandedly assigned an emerging power status. LÄS MER

 3. 3. Man känner ju att där är något som inte stämmer - En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv på orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Nilsson; Julia Björk; [2019]
  Nyckelord :Preschool teachers; child maltreatment; social services; mandatory reporting; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an understanding of preschool teacher’s approach when they suspect maltreatment of a child. We wanted to know which factors affects if the preschool teachers report their concern to the social services or not and what routines preschools have for these situations. LÄS MER

 4. 4. Greening the Banks - Are the Customers Onboard : A study into the effects of green banking products on Swedish retail banking customers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Thomas Nilsson; Rasmus Schwerin; [2019]
  Nyckelord :Green Banking; Retail Banking; Green Banking Products; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; New Service Development; Customer Knowledge; Customer Preferences; Consumer Behavior; Gröna Bankprodukter; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Bank; Banktjänster för Privatpersoner; Ny Serviceutveckling; Kundkunskaper; Kundpreferenser; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Increasing climate awareness, the Paris Agreement urging institutions to enable the economic transition toward sustainability and the looming possibility of environmental regulations are challenges facing the banking sector today. This study however chooses to see opportunities in a changing retail banking environment, investigating what green banking products customers want their bank to provide and how the introduction of green banking product might impact customer loyalty. LÄS MER

 5. 5. Signs From Above

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Nilsson; Thomas McCahan; [2018]
  Nyckelord :In-store Marketing; Cross-cultural Marketing; Multilingual Marketing; Symbols; Icons; Semiotics; Contemporary Symbols; Emoji’s; Cosmopolitanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis looks into cross-cultural in-store marketing and how, with the use of contemporary symbols, marketing messages can cross language barriers. In the context of cosmopolitan cities with large populations of international inhabitants, being able to market to all individuals regardless of linguistic abilities and cultural backgrounds is critical for firms to stay competitive. LÄS MER